Предстоящи срещи с жители на община Червен бряг за запознаване със злоупотреби на общинската администрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с влезли в сила решения на Съда, за присвояване на средства на кооперация „Изгрев-М", изплатени от Европейския Съюз, избор на Европейски прокурор, саниране на многофамилни жилищни сгради, проекта „БруталнаТА корупция" в община Червен бряг ще бъде проведена среща с жители на община Червен бряг. Поради ограниченията  допълнително ще уточним датата и мястото на мероприятието.

 

От името на СНЦ „Равносметка" каним и жители на община Червен бряг за запознаване с проекта „БруталнаТА корупция" в община Червен бряг и представяне на резултати по проекта.

 

За справка: тел: 0878 755 316 и 0876 816 390

http://ravnosmetka.ngobg.info/

ravnosmetka@dir.bg

ravnosmetka1@abv.bg

 

Кооперация „Изгрев-М"

СНЦ „Равносметка"

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info