Общинската администрация

Община Червен бряг (ОбЧб)ОбЧб е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. ОбЧб се намира в област Плевен и e център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км площ. Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села с общо население от 36185 човека към 2019 г. Развитието на общината след 1990 г. е белязано с общата тенденция за развитието и на другите средни и малки общини в България.

  Ние разглеждаме част от дейността на общинската администрация в периода след 1991 г. Насочили сме нашите усилия по една от проблемните теми за България, корупцията, която е цитирана като едии от основните фактори възпрепятстващ развитието на България в една цивилизована общност. За ОбЧб сме установили, че по отношение на корупцията има нарастващо пряко участие на ръководствата на общинската администрация през изминалите 30 години, независимо дали кметовете са издигнати от партия, сдружение, или са независими. За сведение, след 1991 г. кметовете са били представители на БСП, СДС, независим с подкрепа на СДС, независим, ПП ГЕРБ и гражданско обединение. Настоящият кмет е издигнат от ПП ГЕРБ. Това което обединява  действията на ръководствата на общината за изминалите 30 години е „БруталнаТА корупция". Настоящого ръководство на ОбЧб продължава наследената практика на „БруталнаТА корупция". Затова реализираме проекта „БруталнаТА корупция в община Червен бряг"

  Необходимостта от проекта „БруталнаТА корупция в община Червен бряг" е доказана и с изказване на бивш партиен функционер от ръководството на ПП ГЕРБ, името на който е свързано с „апартаментгейт", че „Където и да бръкнеш в даржавната администрация, съдебната система, местната администрация – корупция". В този смисъл с проекта ние желаем да представим практически резултати за неефективни действия на представители на съдебната власт, Полицията и общинската администрация в ОбЧб. Ние сме изследвали и други общини в България и бихме желали корупцията в ОбЧб да бъде разглеждана като изходно ниво, спрямо което да бъдат сравнявани други средни и малки общини в България. Този подход ще подкрепим с примери от съдебната система за област Плевен, тъй като „Съдебната система категорично се оказа най-големият източник на корупция в България през последните години", показа проучване на Transparency International за тенденциите в корупцията (2016 г.). Както заяви, през януари 2018 г., министър-председателят на България пред Европейския парламент – „До две-три години ще пречупим корупцията в България точно както се справихме с боклука, ние водим огромна битка с корупцията" (в.Капитал, 17.1.2018 г.). Затова в средствата за масова информация тази битка, за сега, е определена като „апартаментгейт", „селски къщи", лотария. Остават по-малко от 4 месеци от срока определен от министър-председателя. Затова сме убедени, че с този подход жители на ОбЧб ще могат да помогнат на правителството  за представяне на синтезирана информация за средните и малки общини от България до институции на ЕС. С този подход се надяваме ще бъде възможно по-детайлно да бъде разгледано състоянието на съдебната система в България и на ниво средни и малки общини в България. Главният прокурор, г-н Иван Гешев, описа обстановката в страната, отдавна известна на българските граждани: „Цели райони в страната са феодализирани и се управляват от кметовете на управляващата коалиция на шуробаджанашки принцип. ..... За всички е ясно, че има малки градове, които са взети "на концесия", да го кажа по този начин. Които представляват своего рода феодални владения. Има усещане за несправедливост в българското обществ. а местно ниво съществуват обвързаности между местната власт в лицето на кметовете, между местните структури на централната власт, между кметовете и представители на съдебната власт - най-малкото те участват в съвместни банкети всяка година. Ясно е, че част от проблема са, ако щете, и личните отношения на местно ниво.".

 Затова нашите действия по отнfшение на ОбЧб са основателни тъй като „След дълги години на псевдореформи държавната и местна администрации се оказаха в тотален колапс. Армията от хиляди чиновници работи неефективно, раздуват се щатове, липсва прозрачност, електронното управление не действа, а грешките остават безнаказани". Това са изводите за стратегията за реформа на държавната и местна администрации до 2020 г. В съответствие с това състояние на администрацията, ОбЧб допълнително се е ангажирала и със съдействие в незаконосъобразни дейности на организирани престъпни групи (ОПГ), на които „спокойствие" осигуряват и представители на съдебната власт, полицаи, на местно ниво. Това сме установили при заграбването на земеделски земи в землището на гр.Червен бряг, заграбването на земя в регулация на гр.Червен бряг, неефективно организиране на ползването на земеделски земи по чл. 37в от ЗСПЗЗ („бели петна"), злоупотреба с бюджетни средства от ЕС по СЕПП и СНД, предоставяне на концесии. За тези констатации разполагаме с документи и затова са предприети действия пред Съда, Прокуратурата след 2000 г. Все пак изграждането на „къщи за гости" е започнало през 2007 г. Проверки се извършват едва през 2019 г. Може би ще дойде ред и на подадените сигнали от нас в прокуратурата в Червен бряг преди и след 2007 г. Т.е. за мащабните злоупотреби има гратисен период от 12 години. За малките общини този период е по-дълъг.  На практика в ОбЧб действа „паралелна държва", която беше определена в Народното Събрание, по време на обсъждането на закона за корупция, като източник на корупция.

  Ние не сме единствени в ОбЧб и сме убедени, че има много жители на ОбЧб които също са ангажирани с тези и други проблеми на ОбЧб. Затова сме убедени, че с общи усилия е възможно драстично ограничаване на „БруталнаТА корупция в община Червен бряг". Също така сме убедени, че и в другите малки и средни общини в България обстановката е тази, описана от Главния прокурор Иван Гешев. Затова и предишният главен прокурор в интервю, през 2018 г., в „Шоуто на Слави" цитира свой предишен колега от 2003 г., че „Корупцията е държавна политика в България", която за съжаление продължава. В този смисъл срещу организираната държавна корупция е необходимо и организирано противодействие на малките и средни общини.

 

 Затова ако не си помогнем сами, и Господ няма да ни помогне. ЕК установи, че механизмът на Мониторинга за съдебната система не работи в България. Значи време е да изградим нов, вътрешен механизъм за ОбЧб. Жител по жител - човек по човек, - последователно, неуморно и неотклонно! Може би ще намерим съмишленици от другите малки и средни общини.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info