Устойчиво развитие на "Бруталната корупция" в ОбЧб

      

                                                                                    д-р Цветан Димитров                                                                    Кмет
                                                                                    Община Червен бряг (ОбЧб)
                                                                        Копие: кметства – ОбЧб
                                                                   Жители на ОбЧб


Уважаеми Г-н Кмет,

ОТНОСНО: БРУТАЛНАТА КОРУПЦИЯ В ОбЧб

Уведомил съм Ви за устойчивото развитие на „Бруталната корупция" в ОбЧб. Разцветът на корупцията в общинската администрация е в мандата 2015 г. – 2019 г. За съжаление, повече от една година сте кмет и не сте предприели действия за ограничаването на корупцията в общинската администрация.

Представил съм Ви и доказателства за това, но Вие не сте предприели действия пред институциите. На практика, общинската администрация покровителства корупционни практики в общинската администрация и ги развива. Както съм посочил, паметник на „Бруталната корупция", сътворен от администрацията (2015 г. – 2019 г.), е на адрес: ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг. Този паметник, за сега струва на данъкоплатците, т.е. и кметствата на общината, повече от 461 000 лв. Понастоящем, Вие сте предприели усилия да допринесете финансово за паметника на „Бруталната корупция". Затова свидетелства и т.12 от дневния ред на заседанието на общински съвет на 27.11.2020 г.

Много от жителите на ОбЧб не знаят за паметника на „Бруталната корупция". Затова уточнявам, че паметникът е в разултат на дейността на професионално непригодни лица (организирана престъпна група, чл. 93, т.20 от НПК) от общинската администрация (мандат 2015 г. – 2019 г.), на които Държавата е попречила по съдебен ред, да присвоят 461 000 лв. Затова общинската администрация е заплатила разходите по делото в размер на 5339 лв. със средствата на жителите на ОбЧб. 461 000 лв. са средства, които Европейският Съюз (ЕС) е предоставил на ОбЧб за саниране на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж" – 2014 – 2020 г., приключила на 10.4.2019 г. Тъй като професионално непригодните лица имат планове, т.е. колко средства от бюджетните средства от ЕС да откраднат, те не са се ограничили само до средствата от ЕС. Затова, след като не са могли да откраднат от ЕС 461 000 лв. за да изпълнят плановете си, те са откраднали средствата от общинския бюджет през мандат 2015 г. – 2019 г. Това е констатирала Окръжна прокуратура Плевен, според която „..... е видно, че е налице надплащане на реално извършените по договора СМР и дейности. Плащанията са били наредени от ........".

Подходът на общинската администрация (2015 г. – 2019 г.) и професионално непригодните лица от ОбЧб, администриращи Оперативна програма „Региони в растеж" – 2014 – 2020 г., е да укриват документацията за дейностите, за които ЕС заплаща и изисква да бъдат извършени по програмата за саниране. След като някой „доброжелател", в случая ЕС, влиза в дома ви, редно е да ви уведоми какво ще прави. ОбЧб е укрила „намеранията на ЕС" и се е представила за „доброжелател". И настоящото ръководство на ОбЧб продължава „доброжелателно" да укрива документацията, заплатена от ЕС. Затова живущи в блока на адрес: ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг са изискали достъп до информация по ЗДОИ, на основание тяхното конституционно право, чл. 41. В тази връзка ОбЧб (2015 г. – 2019 г.) е издала Решение № 19/23.7.2019 г. С приемно-предавателен протокол от 13.8.2019 г. е начислен ДДС, за копиране на материали свързани със санирането. За да демотивира жителите на общината да търсят достъп до информация, ОбЧб (2015 г. – 2019 г.) начислява ДДС върху копирни услуги за предоставяне на материали по ЗДОИ. В този смисъл администрацията (2015 г. – 2019 г.) до такава степен е изгубила връзка с реалната действителност и е обзета от шанса да краде, че не се интересува от Законите, които регулират дейността на местното самоуправление. Администрацията, под Вашето ръководство, е издала Решение № 24/29.9.2020 г. с т.4 за начислен ДДС. Това доказва устойчивото развитие и приемственост на „Бруталната коупция" в настоящата администрация на ОбЧб. Т.е. тази незаконосъобразна практика продължава и при настоящото ръководство на общината. Представям отговор на МФ (Приложение № 1), в който подробно е обяснено, че върху тези услуги не се начислява ДДС. На интернет страницата на ОбЧб е представена информация за ЗДОИ.

Г-н Кмет,

Решение № 24/29.9.2020 г. е издадено от настоящата администрация. В продължение на една година не сте в състояние да въведете елементарен ред в общинската администрация, за да бъдат избегнати злоупотребите с общински средства и да не бъдат изисквани неоправдани плащания от жителите на ОбЧб. Вместо да се ангажирате с ограничаването на неефективността в работата на общинската администрация, Вие сте се заели да бъдете „адвокат" на професионално непригодните лица (2015 г. – 2019 г.) и да разяснявате на живущите в жилищния блок на адрес: ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг как ще бъдат използвани отново средства от бюджета на ОбЧб, за да прикривате това което са откраднали професионално непригодните лица, според констатацията на ОПП. Прилагането на административни процедури, одобрени от общинския съвет не е някакво „разумно решение". Напротив, тези подходи доказват всеобхватния мащаб на „Бруталната корупция" в ОбЧб. Това което Вие сте предприели е общинската администрация да плаща на крадците, че са окрали бюджета на общината, т.е. окрали са жителите на ОбЧб. След като сте толкова самонадеян и разчитате на партийна подкрепа, продължавайте. Равносметката след 27.11.2020 г. за финансирането на паметника на „Бруталната корупция" е: 461 000 откраднати + съдебни разноски 5339 лв. пред АСПлевен + плащане от ОбЧб за труда, който професионално непригодните лица са изразходвали за кражбата, + разходи на адвокатска фирма от София по гр.д. № 1010/2019 г. по описа на Районен съд Червен бряг. В ОбЧб има юристи, но Вие вероятно разчитате на неефективни канали в правосъдието, за да прикриват незавършените дейности по „Паметник на бруталната корупция".

На 5.12.2020 г. по БНР беше излъчено интервю с еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. По отношение на корупцията той заяви: „Не е достатъчно да има правна рамка, която да обяснява как ще се води борбата с корупцията и законодателство, в което се предвиждат органи и инстанции, натоварени с това. Трябва да се провери дали на практика има разследвания и, ако е необходимо, съдебно преследване, подчерта Рейндерс". Не ми е известно да сте предприели някакви действия по отношение на крадците на общински средства. Отделете малко внимание да се запознаете с двата механизма въведени от ЕС, които са по отношение за ограничаване на корупцията и изразходването на бюджетни средства от ЕС - механизма за сътрудничество и проверка и новия хоризонтален механизъм. Т.е. за 30 години „демокрация" България е напреднала с два механизма за контрол и неефективна съдебна система. В този смисъл и този подход, да търсите съдействие от други адвокати, а не от юристите на ОбЧб за граждански дела срещу общинската администрация, вследствие на дейността на професионално непригодните лица, не е ефективен за жителите на общината.

Като лице с медицинско образование сте положили Хипократова клетва. Предполагам, че подходът на медицинската Ви практика не включва да убеждавате пациентите, че не е необходимо да се прилагат или да не се продължава с терапии, за да си спестите усилията и да си нарушавате удобството. Защо не приложите този подход и като кмет на всички жители на ОбЧб. Това е въпрос на морал! Вместо да защитавате интересите на професионално непригодните крадци, за които мотивите са корупция, основана на простотия, представете „терапия" за „Бруталната корупция" за цялата община. Т.е. как може да бъде преустановена „пандемията" на „Бруталната корупция" в ОбЧб.

Основното задължение на кмета е да гарантира благосъстоянието на жителите на общината и да опазва общинското имущество. Затова не ми е ясно как Вие се ангажирате да подобрявате благосъстоянието на жителите на общината и да опазвате натрупаното от техните данъци? Действията Ви до 27.11.2020 г. показват точно обратното. След като не сте в състояние да установите кражбата на повече от 461 000 лв. е безспорно, че няма да се замислите и за незаконното начисляване на ДДС от общинската администрация. Това е все пак следствие от Вашия професионален опит да организирате административна дейност. Затова и като продължение на изграждането на „Паметник на бруталната корупция" в ОбЧб разчитате на същия екип от експерти, който е участвал в кражбата на повече от 461 000 лв., да строи нови паметници на "Бруталната корупция", прикривайки строителството с програми на ЕС за саниране или други програми. Може би в това строителство ще участвате и Вие? Все пак трябва да бъде отчетено и едно странно съвпадение на програмите за саниране и избори в България.

Г-н Кмет, от 9 юли започнаха протести в гр.София. В началото, повечето от протестиращите бяха на Вашата възраст, работещи в чужбина. Към 6.12.2020 г. се навършват 151 дни и протестите продължават. Почти всички протестиращи изказват желание да се завърнат да работят и живеят в България. Това което са извършили професионално непригодните лица е в контраст с тези желания на протестриращите. Т.е. професионално непригодните лица започват да крадат и от най-святото не само за българите, от бащиния дом. В българското училище са ни възпитавали с еманацията на нацията, литературата, и може би си спомняте за „бащин дом и стряха". Не се ли позамислихте малко, когато сте поели ангажимент да бъдете защитник на професиноално непригодните лица и да им осигурявата допълнително възнаграждение от 53000 лв. за стимулиране на кражбата, че увреждат домовета на жителите на ОбЧб? Това е въпрос на морал, но също така и на интелигентност. Не бъркайте образованието с интелигентността. Има много случаи, когато в населени места са избирани за кметове лица без образование, но с морал и природна интелигентост.

Представям копия от писмото и за кметствата на ОбЧб и жители на ОбЧб, тъй като откраднатите (461 000 + съдебни разноски 5339 лв. + възнаграждение от 53 000 лв. за кражбата + разходи за адвокати по гр.д. № 1010/2019 г.) средства са откраднати от всеки един жител на ОбЧб. Това е неписаният данък корупция, практикуван от общинската администрация, който за население от 27856 жители за ОбЧб е по 18 + лв. на жител, включително и непълнолетните. Затова представям копия и до кметствата, тъй като повечето от жителите на кметствата имат може би проблеми, вследствие на незаконосъобразни практики на общинско ниво, с ползването на земеделските земи, Представям материала за жителите на ОбЧб и на интернет страница www.ravnosmetka.ngobg.info. За проблем във връзка с ползването на земеделски земи Ви уведомих след встъпването Ви в длъжност. Проблемът е с ползвател физическо/юридическо лице с ЕГН/БУЛСТАТ 136693 и който все още не е разрешен от общинската администрация. Всеки който чете този материал може да си извади заключение кое е това физическо лице в ОбЧб с ЕГН 136693 или търговец с БУЛСТАТ-ЕИК 136693! Това лице е известно на ОбЧб, известно е на данъчна служба Червен бряг, и ползва земеделски земи с разрешение на служба „Земеделие" Червен бряг. Подходите за злоупотреби със земеделските земи на жители на общината са още по-брутални. Затова моето предложение е да бъде подготвен проект за ползване на фондове от ЕС за организиране на проект, не само за ОбЧб, за да бъде трасиран пътя на „Бруталната корупция" в местната администрация, държавната администрация, събедната власт, изпълнителната власт на местно ниво. Със започването на работата на европейския прокурор се откриват възможности в тази насока. Този подход ще спомогне за подобряване на представата за жителите на ОбЧб и същевременно ще насърчи жителите на общината да изискват установяването и на ефективна съдебна система в общината, в съответствие с изискванията и на ЕС.

Уважаеми Г-н Кмет,

Надявам се да анализирате отговора на МФ, за да бъдат предприети някакви персонални промени в администрацията на ОбЧб в полза на професионалните кадри. За да може да се справите с кражбата (461 000 + съдебни разноски 5339 лв. + възнаграждение от 53 000 лв. за кражбата + разходи за адвокати по гр.д. № 1010/2019 г.) е необходимо първо да въведете някакъв професионален ред в общинската администрация. Повече от убеден съм, че в ОбЧб има поне по 20 - 30 лица, за длъжностите в общинската администрация свързани с използването на бюджетни средства от ЕС, като и за други длъжности, които ще изпълняват съвестно и професионално задълженията си. След установената „Брутална корупция" в ОбЧб трябва да помислите да назначите професионалисти, които да работят за благото на жителите на ОбЧб, а не да обслужват интересите на професионално непригодни лица от общинската администрация. Колкото и да е абстрактно, все пак може да имате предвид и морала.

Приложение:

  1. Отговор на МФ.

С уважение: Н.Недялков

6.12.2020 г.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info