До Министър-председателя

                                                                              Г-н Бойко Борисов

                                                                              Министър-председател
                                                                              Република България

                                                                              към изх. № 1426/02 от
                                                                              10.11.2020 г. на МС


                                                                    Копие: Областен Управител

                                                                              Област Плевен


                                                                              Жители на община
                                                                              Червен
бряг


   Уважаеми Г-н Министър-председател,

  С писмо от 8.11.2020 г. съм Ви уведомил за злоупотреби с общински средства от администрацията на община Червен бряг (ОбЧб, мандат 2015 г. – 2019 г.). Настоящото ръководство, издигнато от ПП ГЕРБ, е възприело подхода на предишната общинска администрация и затова се ангажира с продължаването на устойчивото развитие на „Бруталната корупция" в ОбЧб. Паметникът на „Бруталната корупция" в ОбЧб е жилищна сграда с идентификатори: 80501.802.247.1 и 80501.802.247.2, санирани с бюджетни средства от Европейският съюз(ЕС) по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.

 Държавата е възпрепятствала кражбата на повече от 461000 лв. от общинската администрация (мандат 2015 г. – 2019 г.) и това е документирано с решение №182/2.4.2019 г. по адм.д. № 134/2019 г. на Административен съд Плевен. Тъй като професионално непригодни лица от общинската администрация (мандат 2015 г. – 2019 г.) са разработили схема за незаконно присвояване на част от средствата, предоставени за саниране, те са откраднали средствата от бюджета на ОбЧб. За установяването на тези злоупотреби, жители на ОбЧб са поискали достъп до информация по ЗДОИ. За да прикрие кражбата, настоящата администрация на ОбЧб твърди, че документацията, свързана с първични счетоводни документи, на ОбЧб е съхранявана в Министерски съвет (МС). Представям отговор на министъра на финансите (Приложение № 1), от който е видно, че МС не съхранява документация на ОбЧб във връзка с проект „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г. Това, че настоящото ръководство прави всичко възможно за да прикрива злоупотребите със средствата на данъкоплатците от ОбЧб е безспорно. Недопустимо е в условията на пандемия, когато обществото е ангажирано с преодоляването на щетите от пандемията, кметът на ОбЧб да злоупотребява с авторитета на изпълнителната власт, за да прикрива кражби от бюджета на ОбЧб. Тези действия на кмета на ОбЧб са безотговорни и свидетелстват, че ръководството на ОбЧб, вместо да се ангажира с преодоляването на финансовите щети от пандемията и подобряване на благосъстоянието на жителите на ОбЧб, е възприело подхода да поощрява кражбите на обществени средства, извършени от определени лица от общинската администрация (мандат 2015 г. – 2019 г.).

  В писмо изх. № 1426/02 от 10.11.2020 г. на МС е разяснен чл. 117, от Конституцията на Република България. В тази връзка уточнявам, че сигнал за злоупотреби със средства на ОбЧб има подаден през октомври2019 г., но не от общинското ръководство. В специализирана прокуратура е образувано ДП № 61/2020 г. Главният прокурор посети на 9.7.2020 г. община Червен бряг, във връзка с нерегламентирано складиране на отпадъци. Сигналът за злоупотреби със средства от бюджета на ОбЧб и от бюджета на ЕС е подаден през м. Октомври 2019 г. За складирането на отпадъците трябва да бъдат извършван изкопни работи. За установяването на злоупотребите със средства от бюджета на ЕС и на ОбЧб е издигнат „Паметник на бруталната корупция в ОбЧб" – сграда с идентификатор 80501.802.247.1 и 80501.802.247.2 и резултата е видим.

  Уважаеми Г-н Министър-председател,

 МС има механизмите и средствата да прекрати устойчивото затвърждаване на „Бруталната корупция" от кмета на ОбЧб. Освен административните подходи, кметът има и морален ангажимент към ценностите на ПП ГЕРБ, която го е издигнала на този пост. Затова съм убеден, че е възможно да бъде задължен кмета да изпълнява и моралните ангажиментите към ПП ГЕРБ, т.е. да се бори против наследената „Брутална корупция" в администрацията на ОбЧб.


Приложение:

1. Писмо на МФ.

С уважение: Н.Недялков

13.12.2020 г.

Гр.София

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info